CORPORATIVO / DOCUMENTAL / SPOT

ANDALUSIAN CUISINE BODEGAS BENTOMIZ

Cliente: Bodegas Bentomiz

Dirección: Ignacio Rodríguez
Producción: Maroma Films
Operadores de Cámara: Adriana Lamas e Ignacio Rodríguez
Edición: Ignacio Rodríguez
Música: Daypass – ANBR